Press konferencija za medije – Predstavljanje projekta YWCVE
14.03.2018.
Ulični i Digitalni omladinski rad – Drugi trening
29.03.2018.

Prvi trening – Načini rješavanja konflikta i nasilnog ponašanja

U sklopu projekta: Omladinski radnici u borbi protiv nasilnog ekstremizma financijski podržan od Ambasade SAD-a u BiH, Miralem Tursinović iz Omladinskog Resursnog Centra u Tuzli i Jasmin Jašarević iz PRONI Centra za omladinski razvoj Brčko, održali su trening za 30 mladih iz Brčkog, Tuzle i Bijeljina.

Trening je održan u Brčkom od 2. do 3. decembra 2017. godine.
Tema treninga bila je rješavanje konflikta i nasilnog ponašanja. Obuka je provedena na interaktivnom i participativnom načinu, koji je uključivao rad u manjim skupinama, plenarne aktivnosti s prezentacijama, rasprave, te grupni rad.

Prvi dan, tema predrasuda i stereotipa također je stvorena kao jedan od uzroka sukoba – podizanje svijesti o slikama koje imamo o sebi i drugima, da bismo ispitali šta nam pomaže promijeniti te slike,
podići svijest o njihovim predrasudama i stereotipima, kako bi se ukazali na uzroke koji dovode do diskriminacije.
Učesnicima su također prezentovane prezentacije na temu identiteta, predrasuda i stereotipa.

Cilj drugog dana treninga bio je: Osposobiti učesnike treninga da istraže šta je nasilno ponašanje, kako se nositi s prevencijom nasilja i nasilnog ponašanja u okviru rada s mladima. Dan je završio evaluacijom učesnika, i dogovorom o pisanju eseja i uvoda u drugi trening.

Učesnici su pisali eseje na teme:
1. Konflikt, načini rješavanja konflikta i nasilnog ponašanja
2. Globalni konflikt i moja uloga u njemu.

Neki od eseja će biti objavljeni na ovom sajtu, kao i u printanom zborniku po završetku projekta.

Komentariši