Poslednje novosti

  • Rad sa pojedincima i Savjetovanje
    Opšti cilj “Omladinski radnici u borbi protiv nasilnog ekstremizma” jeste podsticanje proaktivnog učešća lokalnih omladinskih radnika kako bi doprinijeli prevenciji radikalizacije mladih u multietničkim zajednicama u […]
  • Ulični i Digitalni omladinski rad – Drugi trening
    Opšti cilj projekta “Omladinski radnici u borbi protiv nasilnog ekstremizma” jeste podsticanje proaktivnog učešća lokalnih omladinskih radnika kako bi doprinjeli prevenciji radikalizacije mladih u multietničkim zajednicama […]
  • Prvi trening – Načini rješavanja konflikta i nasilnog ponašanja
    U sklopu projekta: “Omladinski radnici u borbi protiv nasilnog ekstremizma“ financijski podržan od Ambasade SAD-a u BiH, Miralem Tursinović iz Omladinskog Resursnog Centra u Tuzli i […]