Ulični i Digitalni omladinski rad – Drugi trening
29.03.2018.

Rad sa pojedincima i Savjetovanje

Opšti cilj “Omladinski radnici u borbi protiv nasilnog ekstremizma” jeste podsticanje proaktivnog učešća lokalnih omladinskih radnika kako bi doprinijeli prevenciji radikalizacije mladih u multietničkim zajednicama u Bosni i Hercegovini.

 

 

Do sada je 27 učesnika učestvovalo na tri obuke, a održana je i zadnja obuka u Brčkom.
Učesnici su iz Tuzle, Gradačca, Bijeljine, Brčkog i Ugljevika, a svi su aktivisti u svojim lokalnim organizacijama (Omladinski resursni centar Tuzla, KULT Gradačac, PRONI Brčko, Volonterski servis Bijeljina i Omladinski centar Ugljevik).

Tema treninga za treći modul je bila “Rad sa pojedincima i vještine savjetovanja u radu sa mladima”. Obuka je održana korištenjem metoda neformalnog obrazovanja koji zahtjevaju aktivno učešće učesnika, rad u grupama, studije slučajeva, debate i filmove.

Ovaj trening modul bio je fokusiran na individualni omladinski rad i vještine savjetovanja kao sredstva za borbu protiv nasilja mladih. Bilo je dosta razgovora i rasprava o emocijama, ličnoj istoriji, empatiji i slušanju. Za većinu učesnika ovaj trening modul je bio najbolji zbog sadržaja i mogućnosti istraživanja ličnih priča svakog učesnika.

Jedna od najvećih dodanih vrijednosti ovog projekta je činjenica da svi učesnici imaju obavezu da pišu eseje o temama obuhvaćenim u modulima obuke.
Neki učesnici projekta biće pozvani na međunarodnu konferenciju “Mladi protiv nasilnog ekstremizma” koji će se održati u Sarajevu 12.06.2018. i prezentiraju svoja iskustva tamo.

Do kraja projekta, projektni tim će raditi na finalizaciji nastavnih planova i programa i prikupljanju studentskih eseja. Svečana dodela diploma će se održati u septembru.

Komentariši