Youth Workers Countering the Violent Extremism

 

Specifični ciljevi projekta su:

  • Identifikovati postojeće i stvoriti nove alate i mehanizme u radu sa mladima kako bi se spriječila radikalizacija mladih (posebno na online društvenim mrežama),
  • Stvoriti mrežu/koaliciju omladinskih organizacija i omladinskih radnika u Bosni i Hercegovini koji će biti spremni i sposobni da se uključe u unutaretnički i vjerski dijalog i sprečavanje radikalizacije mladih,
  • Povećati nivo razmjene znanja između omladinskih radnika u mreži/koaliciji i njihove kapacitete za zagovaranje, lobiranje i samostalan rad na sprečavanju radikalizacije mladih,
  • Povećati vidljivost omladinskih organizacija i promovisati njihovo priznavanje kao važnih partnera (prema javnim institucijama) u sprječavanju radikalizacije mladih,
  • Podizanje svijesti građana, posebno među mladima, o rizicima radikalizacije i ulogu mladih u prevenciji.

 

Youth Workers Countering the Violent Extremism ima za cilj osnažiti i podržati postojeće vještine i sposobnosti omladinskih radnika i dati im nove alate kako bi primjetili, djelovali i izvještavali o radikalnom ponašanju mladih ljudi u digitalnom i stvarnom svijetu. “Klasični” pristup omladinskog rada je rad sa grupama mladih ljudi koji dolaze u bilo koju organizovanu aktivnost  koja koristi neformalno obrazovanje kao metod. Da bi promijenili ovaj pristup i doprli do mladih ljudi koji su u opasnosti od radikalnih ideologija koje mogu dovesti do ponašanja nasilnog ekstremizma, omladinski radnici trebaju promijeniti pristup i stvoriti nove alate i koristiti nove metode. Ovaj projekat će se fokusirati na sljedeće aktivnosti:

 

  1. Napredni trening za 30 omladinskih radnika na teme: Suočavanje sa sukobima i nasilnim ponašanjem, Rad s pojedincima – savjetodavne vještine, Rad sa mladima na terenu i “Digitalni ​​rad s mladima”;
  2. Izrada internetske platforme na kojoj će se prikupljati, objavljivati ​​i prevoditi (ako je potrebno) informacije o istraživanjima o radikalizaciji mladih, nasilnom ekstremizmu, pozitivnim primjerima rada sa mladima i drugim relevantnim informacijama.
  3. Promocija omladinskog rada i omladinskih radnika kao relevantnih partnera lokalnim i međunarodnim institucijama koje se bave pitanjima ljudske sigurnosti, radikalizma i nasilnog ekstremizma.

 

Projektne aktivnosti održat će se u tri opštine/grada u sjeveroistočnoj Bosni i Hercegovini: Bijeljina, Brčko i Tuzla.

 

Korisnici projekta će biti omladinski radnici PRONI Centra za omladinski razvoj Brčko, i Bijeljina, Lokalni volonterski servis Bijeljina i Brčko i Omladinski rasursni centar Tuzla. Projekat će uključiti po 10 omladinskih radnika iz svakog grada i a više od 1000 mladih će biti uključeno u projektne aktivnosti.