29.03.2018.

Prvi trening – Načini rješavanja konflikta i nasilnog ponašanja

U sklopu projekta: “Omladinski radnici u borbi protiv nasilnog ekstremizma“ financijski podržan od Ambasade SAD-a u BiH, Miralem Tursinović iz Omladinskog Resursnog Centra u Tuzli i […]